Verkoopsvoorwaarden Juliette B.
Bij het aankopen van een bon of bij het plaatsen van een bestelling gaat u volledig en zonder voorbehoud akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
 
PRIJZEN EN OFFERTES
De prijzen die van toepassing zijn op de door de fotograaf geleverde diensten zijn deze die in een offerte worden bekendgemaakt.
 
Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking blijft ongewijzigd.
 
Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt. Tot op het moment van boeking wordt nog geen specifieke datum gereserveerd door de fotograaf.
 
BOEKING/ BETALING
De klant kan een fotoshoot boeken via hello@julietteb.be of op het nummer 0474319717. De betaling kan cash of via overschrijving gebeuren. 
De klant krijgt een factuur voor het volledige bedrag van de sessie. Deze factuur dient betaald te worden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en maximum 15 dagen na de shoot plaatsvindt (tenzij anders overeen gekomen). De boeking is definitief na betaling van de factuur.
  
VERPLAATSEN OF ANNULEREN VAN DE SESSIE
Kan de fotosessie voor u door omstandigheden niet doorgaan dan kan een nieuwe datum worden ingepland. Gelieve dit tijdig door te geven, zo niet dan worden dezelfde kosten als bij annulering in rekening gebracht.
Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 week voor de sessie. Indien u later annuleert wordt er 50% van de sessie in rekening gebracht.
Reeds betaalde bedragen worden in beide gevallen teruggestort. 
Bij het niet opdagen op de sessie wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
In geval van overmacht voor de fotograaf (bv ziekte of slecht weer) op de afgesproken datum, wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan omwille van vastliggend evenement of feest, betaalt de fotograaf een eventueel voorschot terug.
 
DUURTIJD VAN DE SESSIE
De duurtijd van de sessie die werd vastgelegd bij boeking, wordt volledig voldaan. Deze omhelst echter niet enkel het maken van foto’s maar eveneens de introductie, het geruststellen van kinderen, het kiezen van de juiste setting,…
Indien de tijd van een fotosessie door de klant wordt ingekort (wegens te laat komen of vroegtijdig beëindigen van de sessie), heeft de klant geen recht op terugbetaling van de ingekorte uren. Een sessie verlengen kan wel op basis van beschikbaarheid van de fotograaf. De bijkomende tijd wordt aangerekend.
  
AANTALLEN EN KWALITEIT
Het aantal geleverde foto’s is afhankelijk van de aard van de opdracht en de duur van de reportage.
Juliette B. selecteert de foto's die aan de kwaliteitsnormen voldoen en zal deze zorgvuldig, naar eigen stijl, afwerken en afleveren.
Het is niet mogelijk om RAW bestanden en/of onbewerkte foto's te ontvangen en/of bekijken na de reportage.
Foto's worden aangeleverd uiterlijk 4 weken na de sessie en na betaling van de volledige sessie. 
Foto’s worden aangeleverd in een online galerij en blijven daar ter beschikking tot 2 jaar na de sessie. 
 
AUTEURSRECHT
Het fotografisch werk van Juliette B.  is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden.
Voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen aan de fotograaf. 
De fotograaf dient ten aller tijde te worden vermeld, zowel bij publicatie voor persoonlijke doeleinden (social media ed.) als bij toegestaan commercieel gebruik.
Juliette B. bewerkt alle foto’s in haar eigen, typische stijl. De klant mag foto’s niet wijzigen, bewerken of bijsnijden (behalve het verplichte bijsnijden op sociale media-websites) zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf. 
Bij het niet nakomen van deze voorwaarden kunnen er gerechtelijke stappen ondernomen worden waarvan de kost integraal naar de tegenpartij gaat. 
 
  
BETALING
De facturen van JULIETTE B. moeten binnen de 30 dagen na factuurdatum worden betaald. 
Bij niet tijdige betaling heeft JULIETTE B.  het recht een vordering ter incassering aan derden uit handen te geven, de kosten hiervan gaan integraal naar de tegenpartij. 
  
AANSPRAKELIJKHEID
De geleverde prestaties en diensten zijn steeds een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
Voor, tijdens of na de fotosessie is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de klant, lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant.
 
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen. 
De aansprakelijkheid van de fotograaf is in ieder geval beperkt tot de waarde van de opdracht.
  
PRIVACY
JULIETTE B. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (bv Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 
De klant geeft al dan niet toestemming tijdens het bevestigen van de sessie om de foto’s publiekelijk te delen en/of te gebruiken voor commerciële en/of promotiedoeleinden op internet (Facebook/Instagram) en/of deelname aan wedstrijden. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 
Wijziging in het geven van toestemming kan steeds door schriftelijke aanvraag aan Hello@julietteb.be
 
CADEAUBONNEN
Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet gelijk aan een volwaardige fotosessie. Het bedrag van de bon is te gebruiken aan de prijzen op het moment van de shoot. 

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de volledig waarde. Reportages vinden plaats op basis van beschikbaarheid. Neem op tijd contact op om een datum te plannen. Als u niet op tijd uw sessie vastlegt en er is geen datum meer beschikbaar binnen de geldigheidsduur van de cadeaubon, dan is JULIETTE B. niet aansprakelijk en vervalt de waarde van uw cadeaubon. Bij verlies van cadeaubonnen kan JULIETTE B. niet aansprakelijk gesteld worden.

 
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (afd. Antwerpen - kanton Brasschaat).

Back to Top